خرید لغات ادونس 1"/>

خرید لغات ادونس 1

دوستان،در این مرحله شما می توانید لغات ترجمه شده سطح ادونس 1 را خریداری کنید. جهت دریافت لغات، بعد از پر کردن فرم اطلاعات خریدار و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل سامیری مربوطه تحت عنوان “دانلود لغات ادونس 1” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. همچنین از طریق لینک زیر میتوانید با هدایت به صفحه Advanced 1 Summary اقدام به تهیه سامیری ریدینگ های این سطح بنمایید Advanced 1 Summary