اطلاعیّه

با سلام خدمت شما دوستان و همکاران گرامی

بنده امین قلی پور صاحب وبسایت  EN-World   میباشم …

 نخست از همه ی شما عزیزان بابت غیبت 3 ماهه و بسته بودن بودن وبلاگ عذر میخواهم؛ از این پس

ILI Vocab  تحت عنوان EN-World  و به مدیریت خود من  amin gh   به کار خود ادامه

خواهد داد.

جهت خواندن ادامه ی این پست به ادامه ی این مطلب مراجعه کنید

بیشتر بخوانید »

Summary

… Hi 

 Dear students, I really appreciate your patience. Finally, for the first

time at the history of the ILI and as one of the pioneers at this field

I am delighted to announce that the SUMMARY of the readings for

 Advanced 3, Advanced 2 & Advanced 1 is ready to download

High 1 – Summary of Readings

High 2 – Summary of Readings

High 3 – Summary of Readings

Advanced 1 – Summary of Readings

Advanced 2 – Summary of Readings

Advanced 3 – Summary of Readings

ADVANCED 3 vocab

… Hi my dear pals

welcome to end of the ILI

now we are in ADVANCED 3 level and as you know ADVANCED

 vocabulary lists are completely different in comparison with

 . other levels 

to read rest of the post click on the “More

بیشتر بخوانید »

ADVANCED 2 vocab

… Hi my dear pals

now we are in ADVANCED 2 level and as you know ADVANCED

 vocabulary lists are completely different in comparison with

 other levels. I can confidently say that ADV 2 vocabulary list

 that I have finished it recently is my masterpiece in ILI vocab

 ! translations and I’m sure you’ll discover it

to read rest of the post click on the “More

بیشتر بخوانید »

ADVANCED 1 Vocab

… Hi my dear pals

 now we are in ADVANCED terms and as you know ADVANCED

 vocabulary lists are completely different in comparison with

.other terms

to read rest of the post click on the “More

بیشتر بخوانید »